EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι μαθητές, φοιτώντας στο Εσπερινό σχολείο, έχουν διάφορα καθήκοντα και υποχρεώσεις καθώς και δικαιώματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων.

Δικαιώματα:
• Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης ή των απόψεών τους, όταν αυτές διατυπώνονται με τρόπο που να μην προσβάλλουν την υπόληψη ή την προσωπικότητα των άλλων.  Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η παρότρυνση μαθητών για δημιουργία κλίματος έντασης και μίσους λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών ή κομματικών πεποιθήσεων ή άλλων κοινωνικών θεμάτων.

• Κανένας μαθητής δεν θα αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων στην ιδιωτική του ζωή ούτε αντικείμενο προσβολών της τιμής, της προσωπικότητας και της υπόληψής του.

• Ο κάθε μαθητής οφείλει να σέβεται τα πιο πάνω για όλους τους ανθρώπους γύρω του, τόσο στο σχολικό χώρο όσο και γενικότερα στη κοινωνική του ζωή.

Υποχρεώσεις/ Καθήκοντα:

Γενικά:
Οι μαθητές/τριες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και της σχολικής ζωής καλούνται:

• Να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει σε ελεύθερους και δημοκρατικούς ανθρώπους σεβόμενοι πάντοτε την προσωπικότητα και τα δικαιώματα όλων όσων βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ( συμμαθητές, καθηγητές, διευθυντική ομάδα, βοηθητικό προσωπικό).

• Να αποφεύγουν υπερβολές στον τρόπο εμφάνισης, ομιλίας και συμπεριφοράς με τρόπο που προσβάλλει την ιδιότητά τους ως μαθητές.

• Να σέβονται το χώρο και την περιουσία του σχολείου και να μην προβαίνουν σε καταστροφές τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο σχολείο γενικότερα.  Οι μαθητές που εμπλέκονται σε πράξεις καταστροφής θα τιμωρούνται και θα υποχρεώνονται να καταβάλουν το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις καταστροφές που προκάλεσαν.

α)  Στο χώρο του σχολείου:

• Οι μαθητές προστατεύουν την τάξη τους και έχουν προσωπική ευθύνη για τη σωστή διεξαγωγή του μαθήματος.
• Απαγορεύεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το σχολείο.  Μαθητές που καλούν άτομα να εισέλθουν σε οποιονδήποτε χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια της διεύθυνσης, θα τιμωρούνται.
• Απαγορεύεται αυστηρώς η διέλευση μοτοποδηλάτων ή άλλων τροχοφόρων στην αυλή ή σε άλλους χώρους του σχολείου.
• Οι μαθητές αποφεύγουν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα ή μοτοποδήλατα τους στην είσοδο του σχολείου.

   
β)  Παρακολούθηση μαθημάτων:
Οι μαθητές:
• Τηρούν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου χωρίς παρεκκλίσεις (6:00-9:30μ.μ).

• Βρίσκονται μέσα στις τάξεις τους και απαγορεύεται να παραμένουν έξω από την τάξη. Η πράξη αυτή θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και οι μαθητές θα παίρνουν απουσία για κάθε περίοδο που δεν εισέρχονται στο μάθημά τους.

• Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού στην τάξη την ώρα του μαθήματος.

• Προσέρχονται στην τάξη τους χωρίς καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μαθητές που καθυστερούν να εισέρχονται στην τάξη ( μετά από διαλείμματα ή συνεχόμενες περιόδους) μετά την είσοδο του/της καθηγητή/τριας στην τάξη, παίρνουν απουσία.  Η συστηματική καθυστέρηση εισόδου στην τάξη θα τιμωρείται.  Σημειώνεται ότι οι μαθητές που καθυστερούν να εισέλθουν στην τάξη τους κατά την 1η περίοδο σημειώνονται στο απουσιολόγιο καθώς και τα λεπτά καθυστέρησης εισόδου στο τμήμα.

• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα μέσα στην τάξη. Τα κινητά πρέπει να είναι  απενεργοποιημένα ή σε θέση «αθόρυβο». Μαθητές που πρέπει, για επείγουσες περιπτώσεις, να απαντήσουν στο τηλέφωνο τους, ζητούν άδεια από τον καθηγητή και εξέρχονται από την τάξη, για λίγα λεπτά μόνο.  Η συστηματική και επαναλαμβανόμενη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.

• Δεν αναχωρούν από το σχολείο χωρίς την έγκριση του Βοηθού Διευθυντή.  Μόνο σε αυτή την περίπτωση οι απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες. Άδεια εξόδου από Β.Δ δίνεται μόνο την 4η και 5η περίοδο.


γ) Διαλείμματα:
Οι μαθητές:
• Αποφεύγουν το κάπνισμα έξω από τις εισόδους των τάξεων.  Τονίζεται ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρώς μέσα στις τάξεις, στα γραφεία και γενικά σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου.  Το κάπνισμα σ’ αυτούς τους χώρους θεωρείται παράπτωμα.

δ) Συγκεντρώσεις/ Ενδοσχολικές δραστηριότητες

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στις συγκεντρώσεις του σχολείου.  Σε κάθε συγκέντρωση θα λαμβάνονται παρουσίες από τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της συγκέντρωσης.  Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού ή ποτού, το κάπνισμα καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Μαθητές που δεν λαμβάνουν μέρος σε συγκεντρώσεις η δραστηριότητες του σχολείου μετά από άδεια της διεύθυνσης, παραμένουν στο σχολείο,  σε χώρο που ορίζει η διεύθυνση του σχολείου.

ε) Απουσίες μαθητών:
Οι μαθητές θα πρέπει να:
Δικαιολογούν τις απουσίες τους προσκομίζοντας στους οικείους Βοηθούς Διευθυντές δικαιολογητικά από αρμόδιες αρχές(Ιατρό, Εθνική Φρουρά, Κυβερνητική Αρχή κ.ά.). Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες 60 απουσίες είναι δικαιολογημένες (μόνο όσες αφορούν ολόκληρη μέρα).  Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται μέσα στις επόμενες 8 μέρες από τη μέρα απουσίας.  Οι ενδιάμεσες απουσίες των μαθητών κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώνονται πάντοτε ως αδικαιολόγητες και αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.

O Διευθυντής                                                                                                                                          Πρόεδρος Κ.Μ.Σ

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,